Kind In Beweging

Info

Links

Praktijk voor kinderkinesitherapie Torhout


Aardenhuttestraat 42
8820 Torhout
+32479814371

Algemene voorwaarden

De verkoper 

Kindinbeweging.be is gevestigd te België , 8820 Torhout , Aardenhuttestraat 42 , en is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen , KBO.
Het BTW nr. is BE 0895.113.624 
e-mail : charlotte@kindinbeweging.be, tel.0032(0)479/81.43.71. 

Toepassing 

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. 

Prijzen 

3.1. 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW , exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven.
Kindinbeweging.be kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.2. 
a. - De verzendkosten binnen België worden berekend in functie van het gewicht ,0 kg-2 kg : 5.90 euro, +2-10kg : 7.90 euro, 10-30kg: 9.90 euro
b. - Voor verzending naar andere landen mag je een e-mail sturen en dan zullen we de verzendkosten meedelen.

Art 4 bestelling 

Na een bestelling ontvangt U een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order informatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. 

Betaling 

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en kan gebeuren als volgt :
 Via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE38143082825472 en BIC GEBABEBB op naam van Proot-Lauwych bvba, Aardenhuttestraat 42, 8820 Torhout, België en met de vermelding van het bestel- of factuurnummer. Je bestelling wordt acht dagen gereserveerd, hebben we na acht dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden. Hou er wel rekening mee dat het enkele dagen duurt vooraleer uw betaling op onze rekening staat. Voor Europese overschrijvingen zou je bank geen transactiekosten mogen aanrekenen, indien dit wel het geval zou zijn kun je dit best even met jouw bank bespreken.

Levering 

Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Post overhandigd, wij verzenden onze pakjes met Taxipost. Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij U in de buurt ophalen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
Het product moet uiterlijk 30 dagen, na bestelling en betaling, bij de klant geleverd zijn; wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).
Levering in gedeelten is toegestaan.
Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter, het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is; in dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op. 

Retourzending : verzakingsrecht

Wij doen er alles aan om U een perfect product te leveren, mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt U binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar kindinbeweging.be. Indien binnen deze termijn van 14 werkdagen door ons geen schriftelijke claim is ontvangen, wordt kindinbeweging.be geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten binnen de 5 werkdagen terugsturen naar kindinbeweging.be, Aardenhuttestraat 42, 8820 Torhout, België. Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen.

Het betaalde bedrag wordt teruggestort binnen de 15 werkdagen nadat we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben.
Deze garantie vervalt wanneer:
a) het product niet meer in de oorspronkelijke verpakking zit.
b) uzelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c) u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd 

Aansprakelijkheid 

- De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken (de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op).
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website 

Privacy en persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België , de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. 

Eigendomsrecht 

kindinbeweging.be blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. 

Diversen