Kind In Beweging

Schrijfmotoriek

Schrijfvoorwaarden

Schrijfvoorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden vooraleer je kleuter echt kan leren schrijven:

 • voldoende houdings- en bewegingsgevoel
 • fijnmotorische manipulatie: een hand is verdeeld in twee delen die afzonderlijk kunnen werken, namelijk de duim en de rest van de vingers (duimoppositie)
 • Oog-handcoördinatie
 • voorkeurshand: duidelijk links of rechts
 • voldoende motivatie en concentratie
^ top

Voorbereidend schrijven

Voorbereidend schrijven is de eerste fase van de schrijfontwikkeling.Dit wordt vooral geoefend in de derde kleuterklas.
In het eerste leerjaar leert men het 'Aanvankelijk schrijven' .
Vanaf het tweede leerjaar 'Voortgezet schrijven' of het schoonschrift.

Al vanaf het tweede kleuter kan je zowel bij het kleuren, tekenen of voorbereidend schrijven aandacht hebben voor:

 1. Houding tijdens het schrijven
 • voeten op de grond
 • bovenbenen zijn volledig gesteund
 • liefst stoel met leuning
 • de ellebogen liggen net op of van de tafel
 • de tafel bevindt zich halfweg tussen de navel en borst.
 • er is een vuistbreedte tussen de tafel en de buik (tenzij zwakke spierkracht)
 • blad wordt een beetje schuin gelegd
2. Schrijfbeweging

Als men schrijft, beweegt men in verschillende gewrichten
 • Schouder en elleboog (grote progressie)
 • Pols (kleine progressie)
 • Duim, wijsvinger en middenvinger (inscriptie)
Het is nuttig om te controleren of je kind alle gewrichten gebruikt bij het tekenen en kleuren.
Sommige kinderen vergeten te schuiven met hun elleboog, hebben een te vaste pols of houden vingers verkrampt.
Elke beweging kan je oefenen:
 • Grote progressie: grote 'regenbogen' van links naar rechts en omgekeerd tekenen
 • Kleine progressie: kleine 'regenbogen'  tekenen
 • inscriptie: kleine streepjes, bijvoorbeeld grassprietjes, regen,..
3. Pengreep

Het is al vanaf de eerste/ tweede kleuterklas van belang om aandacht te besteden aan de juiste pengreep. Een verkeerde gewoonte is namelijk iets die moeilijk bij te sturen is.

Wat is een goede pengreep?
 • De duim en wijsvinger liggen boven op het potlood. De middenvinger bevindt zich eronder ter ondersteuning. De ringvinger en pink worden tegen de handpalm gehouden. 
 • Het potlood 'rust' op de hand tussen duim en wijsvinger.
 • Duim en wijsvinger zijn lichtjes gebogen. Er ontstaat een 'open webspace'.
Voorbereidend schrijven
^ top

Schrijfpatronen

Schrijfpatronen

In de derde kleuterklas gaan ze de typische 'schrijfpatronen' inoefenen. Eerst oefent men grofmotorisch (bewegingen in de lucht, in zand, groot op bord,...) en daarna op papier.
Om deze patronen goed te kunnen uitvoeren moet je twee vaardigheden goed beheersen:

 • fijnmotorische manipulatie: vastnemen van potlood, soepelheid van pols, kleine vingerbewegingen
 • visueel-ruimtelijk inzicht
Als de schrijfpatronen niet lukken, is het belangrijk dat de kleuterjuf zoekt naar de precieze oorzaak van het probleem. Als dit moeilijk te bepalen valt, kan een kinesitherapeut psychomotoriek bepaalde onderzoeken doen om een speciefiek schrijfprobleem vast te stellen.
^ top

Aangeraden spelmateriaal